που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ΦΙΛΟΒΟΡΒΟΡΟΣ ΧΟΙΡΟΣ


Ο ιερός Αυγουστίνος συνήθιζε να λέη ότι «κανείς δεν έγινε άπιστος, αν δεν υπήρξε πρώτα ακόλαστος», (nemo incredulous nisi impurus).

Είναι γεγονός ότι κατά κανόνα σχεδόν απαραβάτο, η ακολασία οδηγεί πάντοτε στην απιστία. Και η απιστία αυτή μπορεί να χαρακτηριστή σαν προσπάθεια του ακόλαστου για να καταπνίξη τη φωνή της συνειδήσεώς του, που κάθε τόσο ορθώνεται μπροστά του για να του δείξη το δρόμο προς την αγνότητα και την πίστη. Τον στεναχωρεί η φωνή αυτή και αυτός για να ριχτή απερίσπαστος και ανεμπόδιστος στην ακολασία την στραγγαλίζει.

«Αν επιθυμής να πεισθής για τις αιώνιες αλήθειες – παρατηρεί ο σοφός Πασκάλ – μην πολλαπλασιάζης τις αποδείξεις, αλλά ξερίζωσε τα πάθη σου. Φρόντισε να διακόψης πρώτα τις σχέσεις σου με την αμαρτία και αύριο θα ‘χης πίστη ρωμαλέα».

Δεν είναι η γνώση και η επιστήμη που απομακρύνουν το Θεό, αλλά η ακόλαστη ζωή μερικών επιστημόνων.

Ας πάψουμε λοιπόν να ‘μαστε δούλοι της ακολασίας και των παθών, γιατί τούτα μας φράζουν το δρόμο προς το Θεό. Ο Λατίνος ποιητής Οράτιος, συνήθιζε να χρησιμοποιή για τους φιλήδονους αυτούς ανθρώπους, τη χαρακτηριστική φράση: «amicoluto sus», δηλαδή «φιλοβόρβορος χοίρος».

ΜΙΛΤ. Δ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

«Αυτά που μου ‘πε η ζωή» Αθήνα, 1950

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου