που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

"Πατέρα, συγχώρεσέ τους· επειδή, δεν ξέρουν τι κάνουν"


"...με τη ζωή σου και η φιλάνθρωπη καρδιά σου μας βεβαιώνουν ότι είσαι στην αγκαλιά του Θεού κι αυτό είναι η μόνη μας παρηγοριά. Ευχόμαστε η θυσία σου να λειτουργήσει σαν ξυπνητήρι στη συνείδηση του Ελληνικού λαού. Η γυναίκα σου, οι γονείς σου και τα αδέλφια σου σαν το καλύτερο μνημόσυνο ζητούν από το Θεό να συγχωρέσει τους φονιάδες σου, όπως και εσύ θα ήθελες".
(Διαβάστηκε στο ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 98,9)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου