που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Tροχoς & Ζωη: 13 τρόποι για να μειώσετε την κατανάλωση βενζίνης


Tροχoς & Ζωη: 13 τρόποι για να μειώσετε την κατανάλωση βενζίνης: "Το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) έχει κωδικοποιήσει 13 βασικές αρχές του eco-driving. Σύμφωνα με αυτές ο οδηγ..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου