που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

μικρά 'αλιεύματα'....


Διαβάζοντας την παλαιότερη αθηναϊκή εφημερίδα που κυκλοφορεί, την 'Εστία" του Σαββάτου 20/11, στη στήλη "ο πάγκος των νέων βιβλίων", όπου παρατίθενται κάποια νέα βιβλία, αντιγράφω το εισαγωγικό σημείωμα:
"Ετελείωσαν και οι δημοτικές εκλογές και η κατάστασις επανέρχεται στην καθημερινότητα, χωρίς όμως ο χειμώνας να διακρίνεται ακόμη στον ορίζοντα. Οι ωραίες ημέρες που περνούμε, με την φθινοπωρινή υφή τους παρηγορούν για πολλά από τα παθήματα που ζούμε. Ο τόπος μας είναι πράγματι ευλογημένος από τον Θεό και δεν το συνειδητοποιούμε. Θα μπορούσαμε λόγου χάριν να πληρώνομε ήδη αφειδώς πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για την κεντρική θέρμανση ενώ εμείς έχουμε ακόμη ανοικτά τα παράθυρα, που λέει ο λόγος! Ας είμεθα ευχαριτημένοι με τα μικρά αλλά σπουδαία δώρα του Θεού."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου