που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2011

Σχετικά...άσχετα

...μου'φαγες όλα τα δακτυλίδια...και τώρα κοιμάμαι ούτε καν στα σανίδια, αλλά στις πλάκες και μάλιστα έξω από το νοσοκομείο 'Ευαγγελισμός' στην οδό Μαρασλή στο κέντρο της Αθήνας και λίγα μέτρα πιο πάνω, ακριβώς δίπλα στην έξοδο πάλι, κοιμάται ο Γιάννης, ο οποίος προτιμάει να κοιμάται στο δρόμο παρά στο ίδρυμα που τον είχαν κλείσει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου