που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Εικαστική παρουσίαση, μέρος β'

Πριν λίγες μέρες βρέθηκα σ' ένα φιλικό σπίτι όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στην εικαστική τέχνη. Εκεί εντόπισα στους τοίχους δημιουργήματα της Άννας Μαυροματίδου - Κουράκου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου