που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

H Sarah Crome εκδότρια από την Σκωτία και ο Frank Boyd από την ομάδα Μεσσαιωνικών αναπαραστάσεων των Strathleven Artizans, έξω από την Παλαιά Βουλή

i

Sarah Crome εκδότρια από την Σκωτία και ο Frank Boyd από την ομάδα Μεσσαιωνικών αναπαραστάσεων των Strathleven Artizans, έξω από την Παλαιά Βουλή στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου "Το Αγόρι και το Πηγάδι  της Μνήμης" την Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 το απόγευμα.

Ο Παρασκευάς Αϊβαλής με τον ιππότη Δημήτρη Κουμούση, μέλος της Ελληνικής ομάδας ιστορικών αναπαραστάσεων ξιφασκίας "Ιππότες του Πορφυρού Χιτώνα" έξω από την Παλαιά Βουλή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου