που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

"Να μπορούσα να ξαναγεννηθώ;"


Κι όμως μπορείς να ξαναγεννηθείς! Πώς;
Είναι απλό...
" Όσοι όμως δέχτηκαν Αυτόν(*),
σ' αυτούς έδωσε εξουσία
τέκνα Θεού να γίνουν.
σ' όσους πιστεύουν στ' όνομά Του(*),
που όχι από αίματα,
ούτε από σάρκας θέλημα
ούτε από θέλημα άντρα,
αλλ' από το Θεό γεννήθηκαν. "
κατά Ιωάννη α:12
(*)τον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Υιός του Θεού

Και ...
Ο Ιησούς αποκρίθηκε και του είπε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δεν αναγεννηθεί, δε δύναται να δει τη βασιλεία του Θεού».
Ο Νικόδημος λέει προς αυτόν: «Πώς δύναται ένας άνθρωπος να γεννηθεί όταν είναι γέρος; Μήπως δύναται να εισέλθει στην κοιλιά της μητέρας του για δεύτερη φορά και να γεννηθεί;» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Το γεννημένο από τη σάρκα είναι σάρκα, και το γεννημένο από το Πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις επειδή σου είπα, “εσείς πρέπει να αναγεννηθείτε ”. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει, και τη φωνή του την ακούς, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι καθένας που έχει γεννηθεί από το Πνεύμα».
κατά Ιωάννη γ:3-8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου