που απασχολούν τον Άνθρωπο σήμερα...

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
"Le temps est accompli, et le royaume de Dieu s'est approché: repentez-vous et croyez à l'évangile." "The time is accomplished, and the kingdom of God is at hand: repent, and believe the gospel." "Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubet an das Evangelium." "Ο καιρός συμπληρώθηκε και η βασιλεία τού Θεού πλησίασε· μετανοείτε και πιστεύετε στο ευαγγέλιο."

********************************************χειμώνας 2017-2018*************************************************

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

ΒΑΡΒΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

<...ολόκληρη η διαδικασία του πολιτισμού έχει μεταμορφωθεί σ' ένα χαλκείο ευτυχίας, ευτυχίας του ατόμου κι όχι του προσώπου, εγωιστικής κι όχι ομοιοπαθητικής των άλλων, μιας ευτυχίας ουσιαστικά βάρβαρης, αφού είναι ευτυχία των σαρκικών απολαύσεων, του κορμιού, του στομαχιού, του χωμάτινου, του πρόσκαιρου ανθρώπου. Κι αυτή την ευτυχία την αποζητούν όχι μονάχα οι "πολιτισμένοι", αλλά και οι βάρβαροι. Πού βρίσκεται, λοιπόν, η διαφορά; η μεγαλειώδης έξαρση του ανθρώπου από τον πολιτισμό;
Ο κόσμος μας ζει μέσα σε υπνοβασία. Περπατεί χωρίς να ξέρει πού κατευθύνεται. Ενεργεί ενστικτωδώς και χωρίς πνευματικές αφορμές. Αναζητεί την ευτυχία, αλλά ο βίος του έχει την παταγώδη πενιχρότητα του πυροτεχνήματος. Είμαστε "πολιτισμένοι", αλλά έχουμε τα χέρια αδειανά. Ο αληθινά πολιτισμένος δε φοβάται, αλλά εμείς τρέμουμε για το μέλλον μας. Αισθανόμαστε μπλεγμένοι σε μιαν απέραντη, σατανική παγίδα, και δεν ξέρουμε πώς ν' απαλλαγούμε για να ξανακούσουμε εντός μας το "ανήριθμον γέλασμα" της Ελευθερίας.>
Κ. Τσιρόπουλος, Η Μαρτυρία του Ανθρώπου

...ο Αιώνιος Λόγος του Θεού έχει τις απαντήσεις σ' όλα τα ζητήματα του Ανθρώπου: "Εάν λοιπόν ο Υιός σάς ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι." και "Εάν σείς μείνητε εν τω λόγω τω εμώ, είσθε αληθώς μαθηταί μου' και θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει." Ιησούς Χριστός (Κατά Ιωάννην, η' 30 και 36). Άρα Αληθινή Ελευθερία έχει ο Άνθρωπος ΜΟΝΟ με τον Ιησού, διότι "όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία" (Κορινθίους Β'. γ'.17).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου